Onderstaande voorwaarden en regelmenten zijn van toepassing op de Zelanbike wedstrijd georganiseerd door zelanbike.be


Artikel 1: De Organisator

Onderhavige wedstrijd wordt u geheel kosteloos en belangeloos aangeboden door zelan.be. (hierna te noemen: de Organisator)

Artikel 2: Deelname

 1. De deelname aan deze wedstrijd is gratis en staat open voor iedereen (ook toegankelijk voor inwoners buiten België).
 2. Werknemers alsook familieleden van werknemers van de organisator hebben de toelating om deel te nemen aan de wedstrijd.
 3. Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en deze algemene voorwaarden.
 4. Elk natuurlijk persoon mag met slechts één account deelnemen aan de wedstrijd, wanneer blijkt dat de persoon toch meer dan één account beheert, bijvoorbeeld door het gebruik van verschillende e-mail adressen, of identiteiten, heeft de organisator het recht alle betrokken accounts te schrappen.

Artikel 3 De Editie

 1. Elk jaar worden er 4 aparte edities aangeboden, zijnde de voorjaarsklassiekers, de Giro, de Tour en de Vuelta
 2. De voorjaarsklassiekers omvat de volgende wedstrijden:
  • Milaan - Sanremo
  • Dwars door Vlaanderen
  • E3 prijs Harelbeke
  • Gent - Wevelgem
  • Ronde Van Vlaanderen
  • Scheldeprijs Vlaanderen
  • Parijs - Roubaix
  • Brabantse Pijl
  • Amstel Goldrace
  • Waalse Pijl
  • Luik - Bastenaken - Luik
 3. De rondes (de Giro, de Tour en de Vuelta) omvatten alle ritten tot en met de einduitslag
 4. Deelnemers kunnen punten verdienen voor elke rit en in het geval van rondes, ook de einduitslag.
 5. Elke team kan gewijzigd worden tot de dag waarop de editie start, zoals vermeld om de homepage. Nadien zijn wijzigingen niet meer mogelijk (tenzij de organisator daar anders over beslist).
 6. Uitzonderingen:
  - In het geval van doping kan de organisator beslissen om de gescoorde punten van de renner of team in kwestie volledig te schrappen uit de editie.
  Dit gelddt enkel voor dopinggevallen tijdens de editie of tot 1 week na afloop van de editie.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail-berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz...
 2. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs. (Indien die er is)
 3. In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisator.
 4. Elke poging tot fraude, of andere illegale handelingen wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
 5. De organisator oordeelt onafhankelijk over het correct naleven van regels. Tegen beslissingen over uitsluiting op basis van deze regels is geen beroep mogelijk. Hierover wordt tevens niet gecorrespondeerd.

Artikel 5: Privacy

 1. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen.
 2. De persoonsgegevens worden in geen geval gedeeld met derden, noch gebruikt voor marketingdoeleinden.
 3. De organisator heeft het recht een historiek bij te houden vand e bezoeken van iedere gebruiker (waaronder, maar niet gelimiteerd tot, Ip adressen en het gebruik van cookies) Dit om da naleving van de regels te controleren.

Artikel 6: Wetgeving

 1. De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht.
 2. Indien één van de bepalingen van onderhavige voorwaarden als nietig of ongeldig beschouwd worden, blijven de andere bepalingen onverkort gelden.