1. Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.zelanbike.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
Zelanbike.be zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Zelanbike.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens / wedstrijdgegevens vermeld staan.

2. Cookies

Zelanbike.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. De gebruiker kan zelf aangeven om deze cookies toe te staan of niet.
Verder is er Google Analytics actief op de website.

3. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Policy terecht bij de organisatie via contact@zelanbike.be

4. Disclaimer

Zelanbike.be is gerechtigd de inhoud van de Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.